Saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten UniSport-verkkopalvelussa sekä kauppa- ja varausjärjestelmässä noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita palveluiden saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Näistä palveluista vastaa UniSport (Helsingin yliopisto). Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujemme kehityksessä.

Miten saavutettavia palvelut ovat?

Nämä palvelut täyttävät osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Palveluissa on havaittu joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan palvelujen saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme 14 päivän kuluessa.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella unisport.asiakaspalvelu@helsinki.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Palvelut eivät ole vielä kaikilta osin saavutettavia.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia:

 • Palvelussa on joitakin epäkuvaavasti nimettyjä painikkeita ja otsikoita. (WCAG 2.4.6)
 • Palvelussa on epäkuvaavia linkkitekstejä, joista ei itsenäisesti aina käy selville, mihin ne johtavat tai mitä niistä tapahtuu. (WCAG 2.4.4)
 • Palvelussa on esitetty tietoja kävijämääristä kuvina, joille ei ole tekstivastinetta. Myös Enkora-palvelun kalenterissa tilojen varausaste on esitetty symboleina, joilla ei ole alt-tekstiä. Lisäksi palvelussa on joitakin koristeellisia kuvaelementtejä, joille on lisätty vaihtoehtoinen teksti, mikä aiheuttaa turhaa toisteisuutta. (WCAG 1.1.1 ja 1.4.5).
 • Tekstin seassa olevat linkit erottuvat muusta tekstistä vain värin puolesta. Datagraafeissa tiedot erotetaan toisistaan vain värien avulla. Väriä on käytetty ainoana erottelevana tekijänä myös datagraafeissa sekä Enkora-palvelun varauskalenterissa ilmaisemaan tilojen varausastetta. (WCAG 1.4.1)
 • Evästeasetuksissa ohjataan käyttäjää paikoin pelkästään aistinvaraisin ohjein. (WCAG 1.3.3)
 • Palvelussa on paikoin puutteita tekstien ja taustan kontrastisuhteissa sekä käyttöliittymäelementtien erottuvuudessa. (WCAG 1.4.3 ja 1.4.11)
 • Palvelussa on tilanteita, joissa näppäimistökäyttäjän kohdistin ei ole aina näkyvissä. (WCAG 2.4.7)
 • Palvelussa navigoiminen ei ole täysin johdonmukaista, sillä murupolku ei löydy yhtenäisesti jokaiselta sivulta. (WCAG 3.2.3)
 • Ruudunlukijan ja näppäimistökäyttäjän kohdistin ei aina liiku loogisesti palvelussa. Esimerkiksi kohdistinta ei kaikissa tilanteissa viedä avautuneisiin modaaleihin. Kohdistin ei ole myöskään aina loogisesti uuden sivun alussa. (WCAG 2.4.3)
 • Mobiilikoossa päävalikon valikkokohteiden lukemisjärjestys on epäjohdonmukainen. (WCAG 1.3.2)
 • Joiltakin käyttöliittymäelementeiltä puuttuu näkyvä nimi. (WCAG 3.3.2)
 • Kauppa- ja varausjärjestelmän sivuotsikot eivät ole kuvaavia. (WCAG 2.4.2)
 • Palvelussa on erikielisiä osioita, joiden kieltä ei ole merkitty ohjelmallisesti. Tällöin ruudunlukija ei vaihda kieltä oikean ääntämyksen mukaiseksi. (WCAG 3.1.2)
 • Palvelun käyttämisessä apuvälineillä on ongelmia tietyissä tilanteissa. Palvelussa on otsikon näköisiä tekstejä, joita ei ole merkitty otsikoksi. Palvelussa on kuvakkeita, joita ei ole piilotettu ruudunlukijalta, tai niille ei ole lisätty saavutettavaa nimeä, jolloin ruudunlukija lukee niiden epäkuvaavan tiedostonimen. Palvelussa on tilanteita, joissa ruudunlukija lukee joitakin sisältöjä toisteisesti ja löytää sellaista sisältöä, mikä on graafisessa muodossa piilotettua. Palvelussa on lomakekenttiä ja valikoita, joiden nimilappuja ei ole yhdistetty ohjelmallisesti kenttiin. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelussa on käytetty jonkin verran taulukkomuotoisia rakenteita ja luetteloita, mutta ruudunlukijan kautta kaikki tieto ei välity niistä oikein. Erityisesti ajanvarauskalenteri on ruudunlukijalla tällä hetkellä hyvin vaikeasti tulkittava, sillä varattavat kohteet eivät ole taulukkorakenteen sisällä. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelussa olevia työkaluvihjeitä ei lueta ruudunlukijan avulla lainkaan. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelussa on painikkeita ja valikoita, joiden tilasta (avattu/suljettu) ei tule käyttäjälle tietoa. Joiltakin linkeiltä, painikkeilta ja muilta käyttöliittymäkomponenteilta puuttuu saavutettava nimi ja rooli. Joissakin tapauksissa elementille annettu rooli on harhaanjohtava, esimerkiksi evästeikkunassa. (WCAG 4.1.2)
 • Kauppa- ja ajanvarauspalvelussa on valikoita ja painikkeita, joista ruudunlukijalla ei ilmene, mikä kohde on tällä hetkellä valittuna. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Kauppa- ja ajanvarauspalvelussa sivulla tapahtuvista näkyvistä muutoksista ei informoida riittävästi ruudunlukijan käyttäjiä. (WCAG 4.1.3)
 • Palvelussa on painikkeita ja toiminnallisuuksia (mukaan lukien päänavigaatio), joita ei pysty tavoittamaan pelkän näppäimistön avulla lainkaan. Tämä tekee sivuston käytöstä mahdotonta näppäimistökäyttäjille. Lisäksi chatissa kaikkia sisältöjä ei myöskään pysty valitsemaan hiiren tai ruudunlukijan avulla.  (WCAG 2.1.1)
 • Palvelussa on kävijämäärälaskuri, jossa osa toiminnoista aktivoituu pelkästä kohdistuksesta. (WCAG 3.2.1)
 • Palvelussa on joitakin sisältöjä, jotka tulevat esiin hiirellä osoittamalla, mutta niitä ei voi sulkea liikuttamatta kohdistinta, eikä niiden päälle voi viedä osoitinta. (WCAG 1.4.13)
 • Palvelun HTML-koodi ei ole kaikilta osin spesifikaation mukaista. (WCAG 4.1.1)
 • Palvelussa on pdf-tiedostoja, jotka eivät ole täysin saavutettavia. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 3.1.3 ja 1.4.3)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan 30.06.2023 mennessä.

Vaihtoehdot ei-saavutettaville sisällöille ja toiminnoille ennen ongelmien korjaamista:

 • Listanäkymä on ruudunlukijakäyttäjille saavutettavampi väylä ajanvarausten tekemiseen kuin kalenterinäkymä. Ajan voi varata myös puhelimitse UniSportin asiakaspalvelusta p. 02941 22151.
 • Chat-palvelun ohella voi UniSporttiin ottaa yhteyttä myös puhelimitse 02941 22151 tai sähköpostitse unisport.asiakaspalvelu@helsinki.fi.
 • Toimipisteiden virtuaalikierrokset eivät ole saavutettavia ruudunlukijakäyttäjille. Toimipisteiden sivuilla on kuitenkin esitetty tekstimuodossa lisätietoa toimipisteiden varustelusta.

Huomioitavaa

Palvelu sisältää videotallenteita, jotka on julkaistu ennen saavutettavuusvaatimusten voimaantuloa eivätkä ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

Online-tuntien ja tallenteiden saavutettavuutta sekä Mywellness-sovelluksen saavutettavuutta ei ole vielä tarkastettu. Mywellness-sovelluksen ja online-tuntisisältöjen saavutettavuusarviointi tehdään kevään 2023 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttävätkö palvelut laissa määritellyt vaatimukset.

Palvelut on julkaistu vuonna 2016.
Tämä seloste on laadittu 24.1.2023.
Selostetta on päivitetty viimeksi 17.3.2023

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto