Tietosuojaseloste – Asiakastiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

UniSport, Helsingin yliopisto (y-tunnus 0313471-7)
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 22151

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

UniSport asiakaspalvelu
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 22151, unisport.asiakaspalvelu@helsinki.fi


Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden sähköpostitse: tietosuoja@helsinki.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukainen peruste

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen (asiakasviestintä kuten muun muassa asiakaskyselyt) sekä asiakkaan luvalla markkinointitarkoituksiin (muun muassa sähköiset asiakaskirjeet). Asiakkailta kerätään kohdassa 4 mainitut tiedot, jotta heille voidaan myöntää oikeus varata ja käyttää UniSportin palveluita ja heille voidaan tarvittaessa ilmoittaa varatun palvelun muutoksesta tai peruutuksesta. Lisäksi UniSport käyttää tietoja liiketoimintansa kehittämiseen, tilastointiin ja analysointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu UniSportin ja asiakkaan väliseen sopimukseen ja tietyissä tapauksissa antamaasi suostumukseen.

4 Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Yksityisasiakkaista kerättävät tiedot

Asiakkaan etunimi, sukunimi, syntymäaika, asiakasryhmä (esim. opiskelija, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto), sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, käyttäjätunnus, asiakaskortin rfid-tunniste automaattista kulunvalvontaa varten, asiakkaan tekemät palveluiden varaukset, maksut, peruutukset ja osallistumistiedot, mahdolliset muut meille asiakassuhteen hoitoa varten antamasi tiedot, lisätietokenttä asiakassuhteen hoitoon liittyvää infoa varten, puhelin-, sähköposti- ja chatkeskustelujen tiedot, käyttöehtojen hyväksyminen (opt-in), markkinointilupa (opt-in) sekä tieto Mywellness-tilin käyttöehtojen hyväksymisestä (opt-in).

Yritysasiakkaista kerättävät tiedot

Organisaation nimi, osasto, osoite, postinumero, kaupunki, maa, maakoodi, Yrityksen tunnus (Y-tunnus), rekisterinumero (yhdistyksille), laskutustapa, verkkolaskuosoite, verkkolaskuoperaattori, maksuehdot, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, kielivalinta (Suomi, Englanti ja ruotsi-optio), asiakasryhmä (organisaatio, sen tarkenne, asiakkuuden tyyppi), käyttäjätunnus, asiakaskortin rfid-tunniste automaattista kulunvalvontaa varten, asiakkaan tekemät palveluiden varaukset, maksut, peruutukset ja osallistumistiedot, lisätietokenttä asiakassuhteenhoitoon liittyvää infoa varten, käyttöehtojen hyväksyminen (opt-in), markkinointilupa (opt-in).

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään UniSportin asiakaspalvelun, yhteyshenkilön tai verkkosivujen kautta.

6 Tietojen säännön mukaiset luovutukset

Tiedot palveluiden laskutusta ja mahdollista perintää varten siirretään laskutuskumppanille (Visma).
Käytämme myös palveluidemme tuottamiseen alihankkijoita, joilla on rajattu pääsy henkilötietoihisi. Tällaisia alihankkijoita ovat Enkora Oy (asiakastietojärjestelmä), Active Campaign (markkinointi), Surveypal (asiakaskyselyt) ja LeadDesk (asiakaspalvelu). Suomen viranomaisille luovutetaan tietoa vallitsevien lakien ja säädösten mukaisesti.

7 Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja anonymisoimme tiedot, kun viimeisimmästä aktiviteetista on kulunut noin kaksi vuotta. Jos olet antanut meille markkinointiluvan, säilytämme tietojasi kuitenkin niin kauan kunnes perut antamasi markkinointiluvan.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

UniSportin asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään Active campaignin palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin ulkopuolella. Myös Surveypalin alihankkijalla on erityistapauksissa pääsy henkilötietoihin EU:n ulkopuolelta tukipyyntöjen ratkaisemiseksi. EU:n ulkopuolisten toimijoiden kanssa käytetään EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita niissä määriteltyine suojatoimenpiteineen.

9 Evästeet

Sivuston käyttöä seurataan, jotta palvelua voidaan parantaa. Seurannassa käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö ei tallenna mitään tietoa, jonka perusteella käyttäjät voitaisiin yksilöidä tai tunnistaa. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia.

10 Mitä oikeuksia sinulla on?

Oikeuksiesi käyttämiseksi, voit olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit perua suostumuksesi markkinointiin kirjautumalla verkkosivujen kautta omaan profiiliisi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja miten niitä käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Järjestelmän käyttöliittymä on internetissä, jossa asiakas voi henkilökohtaisella tunnistautumisella tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä varaustiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa mihin tahansa UniSportin asiakaspalvelupisteeseen, jossa ne korjataan.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia tarpeettomien henkilötietojesi poistamista. Tiedot poistetaan seuraavissa tapauksissa:

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin
  • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä tarkoittaa, että me säilytämme tietojasi mutta emme käsittele niitä muin tavoin.
Sinulla on tämä oikeus seuraavissa tapauksissa:

  • kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  • emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun (kuten markkinointi).

Valitusoikeus

Mikäli sinulla herää kysyttävää koskien henkilötietojesi käsittelyäsi, voit aina olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuihin yhteyshenkilöihin. Sinulla on kuitenkin myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon (tietosuoja.fi), mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Saatamme tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Löydät tietosuojaselosteen uusimman version aina verkkosivuiltamme.