Tietosuojaseloste - Asiakastiedot (Mywellness sovellus)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

1 Rekisterinpitäjät

UniSport, Helsingin yliopisto (y-tunnus 0313471-7)
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 22151

Technogym S.p.A.
Via Calcinari 2861
47521 Cesena (FC), Italia

2 Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

UniSport

UniSport asiakaspalvelu
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 22151, unisport.asiakaspalvelu@helsinki.fi

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden sähköpostitse: tietosuoja@helsinki.fi

Technogym

Tietosuojavastaava dpo@technogym.com

3 Kuvaus

UniSport tarjoaa asiakkailleen online-liikuntapalveluita (kuten ryhmäliikuntatunnit ja videotallenteet), joita asiakas käyttää Technogymin tarjoaman Mywellness-sovelluksen välityksellä. Saadakseen UniSportin online-palvelut käyttöönsä, tulee asiakkaalla olla asiakastiedot UniSportin asiakasrekisterissä, Technogymin Mywellness-tili sekä joidenkin UniSportin palveluiden osalta niiden käyttöön oikeuttava tuote (kuten kausikortti tai online-kausikortti).

Mywellness sovellus on Technogymin tarjoama palvelu liikuntaharjoittelun tukemiseen, ohjaamiseen ja seurantaan sekä ryhmäliikunnan tuottamiseen. Palvelun avulla voi harjoittelun lisäksi seurata omaa liikunta-aktiivisuutta.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukainen peruste

UniSport

Unisport käsittelee asiakkaiden henkilötietoja niin kuin asiakastietojen tietosuojaselosteessa on kuvattu. Asiakkailta kerätään kohdassa 5 mainitut tiedot, jotta heille voidaan myöntää oikeus varata ja käyttää UniSportin online-palveluita Mywellness-sovelluksessa ja heille voidaan tarvittaessa ilmoittaa varatun palvelun muutoksesta tai peruutuksesta. Henkilötietojen käsittely perustuu UniSportin ja asiakkaan väliseen sopimukseen.

Technogym

Mywellness-sovellukseen rekisteröitymisen ja sovelluksen tarjoamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja Technogym käyttää sovelluksen tuottamiseen ja kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään myös Technogymin tuotteiden ja / tai palveluiden markkinointi- ja markkinatutkimustarkoituksiin (muun muassa uutiskirjeiden lähettämiseen, jotka voi peruuttaa milloin vain valitsemalla Unsubcsribe).

Technogym on räätälöinyt MyWellness-sovellusta Unisportin tarpeisiin. Technogym tarjoaa sovelluksen kautta vastaavia palveluita yhteistyössä myös muiden toimijoiden kanssa. Näillä toimijoilla ei ole pääsyä UniSportin asiakkaiden henkilötietoihin ilman asiakkaan antamaa lupaa. Asiakas hallinnoi antamiaan lupia omissa tiedoissaan Mywellness-palvelussa ja –sovelluksessa.

Lisätietoja Technogymin tietosuojaselosteesta.

5 Mitä henkilötietoja käsittelemme

UniSport käsittelee Mywellness-sovelluksessa:

 • asiakkaan etunimi, sukunimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan käyttäjä-ID UniSportin asiointijärjestelmästä, tiedot pääsyoikeudesta (kuten kausikortti, online-kortti, kurssi) sekä sen voimassaolosta (aktiivisesta tai vanhentuneesta), päivä jolloin pääsyoikeus tai kurssi alkaa tai päättyy, päivä jolloin MyWellness-tili on luotu
 • asiakkaan käyttöehtojen hyväksyminen, MyWellness-sovelluksessa tekemät palveluiden varaukset, peruutukset ja osallistumistiedot
 • rajatulla joukolla UniSportin henkilöstöä on sovelluksen pääkäyttäjinä lisäksi pääsy sovelluksen kautta kertyviin tietoihin asiakastuen mahdollistamiseksi

Technogym käsittelee Mywellness-sovelluksessa:

 • henkilötiedot (etunimi, sukunimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, salasana, syntymäaika
 • asiakkaan ilmoittamat paino (min 30 kg) ja pituus (min 60 cm)
 • Technogymin tietosuojailmoituksen ja käyttöehtojen hyväksyminen
 • tiedot maantieteellisestä paikannuksesta asiakkaan niin salliessa

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, pääsyoikeus sekä käyttäjä-ID siirtyvät automaattisesti Mywellness-sovellukseen UniSportin Enkora-asiakastietojärjestelmästä. Tämän jälkeen asiakas rekisteröityy sovellukseen ja syöttää salasanan, painon, pituuden, kielen ja maan. Asiakas voi muokata UniSportin asiointijärjestelmästä siirtyneitä tietoja sovelluksessa (kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, sukupuoli, nimi, syntymäaika).

Palvelun käyttöön liittyvät tiedot kertyvät MyWellness-sovellukseen asiakkaan käyttäessä palveluita sovelluksen kautta.

7 Tietojen säännön mukaiset luovutukset

UniSport

Unisport ei luovuta MyWellness sovelluksen käyttöön liittyviä tietoja kolmansille osapuolille.

Technogym

Technogym luovuttaa tietosuojailmoituksensa mukaan henkilötietoja niille asiakkaan käyttämille palveluntarjoajille, joille asiakas antaa luvan Your gyms –osiossa kohdassa Settings tai niille kolmansille osapuolille, joille asiakas antaa luvan olla häneen yhteydessä Mywellness-sovelluksen kautta. Nämä palveluntarjoajat ja kolmannet osapuolet käyttävät henkilötietoja tietosuojailmoitustensa mukaisesti. Asiakas antaa suostumuksensa nimensä (tai valitsemansa lempinimen) näkymiseen harjoituksen tai online-ryhmäliikuntatunnin aikana muille osallistujille omissa tiedoissaan kohdassa My Details, Profile Preferences.

Technogym voi tietosuojailmoituksensa mukaan luovuttaa henkilötietoja lainsäädännöllisistä syistä noudattaen suhteellisuusperiaatetta ja vähimmäiskäsittelyn vaatimuksia.

Lisätietoja Technogymin tietosuojaselosteesta.

8 Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

UniSport

UniSport käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja asiakastietojen tietosuojaselosteessa mainitun ajan.

Technogym

MyWellness-sovelluksen osalta tiedot säilyvät sovelluksessa niin kauan kuin palvelu on asiakkaalla aktiivitilassa. Henkilötiedot anonymisoidaan Technogymin toimesta asiakkaan poistaessa tilinsä. Kun Mywellness-palvelua ei ole käytetty viiteen vuoteen, Technogym lähettää kaksi muistutusta neljännesvuoden välein, ja jos asiakas ei reagoi, hänen tilinsä anonymisoidaan.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

MyWellness-sovelluksen palveluntarjoaja Technogym käyttää alihankkijoita (kuten Amazon Web Services ja Google), joiden toimesta tietoja saatetaan luovuttaa Euroopan Unionin ulkopuolelle. Tietojen siirrossa käytetään EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

10 Mitä oikeuksia sinulla on

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit muokata ja poistaa tietojasi Mywellness-palvelun ja -sovelluksen kautta.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja miten niitä käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Järjestelmän käyttöliittymä on internetissä, jossa asiakas voi henkilökohtaisella tunnistautumisella tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä varaustiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä. Asiakas voi itse muokata tietojaan MyWellness sovelluksessa. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa myös UniSportin asiakaspalveluun, jossa ne korjataan tai jossa asiakasta autetaan korjaamisessa tai oikaisun viestimisessä Technogymin tietosuojavastaavalle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit milloin vain poistaa henkilötietosi poistamalla tilisi Mywellness-sovelluksesta.

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä tarkoittaa, että me säilytämme tietojasi mutta emme käsittele niitä muin tavoin.

Sinulla on tämä oikeus seuraavissa tapauksissa:

 • kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun (kuten markkinointi).

Valitusoikeus

Mikäli sinulla herää kysyttävää koskien henkilötietojesi käsittelyäsi, voit aina olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuihin yhteyshenkilöihin. Sinulla on kuitenkin myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon (tietosuoja.fi), mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

11 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Saatamme tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Löydät tietosuojaselosteen uusimman version aina Mywellness-sovelluksesta ja UniSportin verkkosivuilta.