Tietosuojaseloste - Asiakastiedot (Mywellness sovellus)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

1 Rekisterinpitäjä


UniSport, Helsingin yliopisto (y-tunnus 0313471-7)
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 22151

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Myynti- ja markkinointipäällikkö  Hannele Pulliainen
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 050 576 2923, hannele.pulliainen@helsinki.fi

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden sähköpostitse: tietosuoja@helsinki.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukainen peruste

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä asiakkaan luvalla markkinointitarkoituksiin (muun muassa sähköiset asiakaskirjeet). Asiakkailta kerätään kohdassa 4 mainitut tiedot, jotta heille voidaan myöntää oikeus varata ja käyttää UniSportin virtuaalisia palveluita Mywellness-alustalla ja heille voidaan tarvittaessa ilmoittaa varatun palvelun muutoksesta tai peruutuksesta. Lisäksi UniSport käyttää tietoja liiketoimintansa kehittämiseen, tilastointiin ja analysointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu UniSportin ja asiakkaan väliseen sopimukseen ja tietyissä tapauksissa antamaasi suostumukseen.

4 Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Yksityisasiakkaista kerättävät tiedot

Asiakkaan etunimi, sukunimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, asiakkaan tekemät palveluiden varaukset, peruutukset ja osallistumistiedot, paino- ja pituus- sekä mahdolliset muut meille antamasi tiedot asiakassuhteen hoitoa varten, käyttöehtojen hyväksyminen (opt-in), tiedot pääsyoikeudesta (kausikortti, online-kortti, kurssi) sekä sen voimassaolosta (aktiivisesta tai vanhentuneesta), milloin Mywellness-tilisi on luotu, päivä jolloin pääsyoikeus tai kurssi alkaa tai päättyy, Enkoran järjestelmässä oleva asiakkaan käyttäjä-ID.

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, pääsyoikeus sekä käyttäjä-ID siirtyvät Enkora-asiakastietojärjestelmästä. Palvelun käyttöön liittyvät tiedot kertyvät Mywellness-sovellukseen asiakkaan käyttäessä UniSportin palveluita sovelluksen kautta. Asiakas syöttää painon ja pituuden sovellukseen. Asiakas voi myös halutessaan tallentaa tietoja omiin asiakastietoihinsa (osoite, puhelinnumero).

6 Tietojen säännön mukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta UniSportin ulkopuolelle. Palveluntarjoaja Technogymillä on pääsy asiakastietoihin.

7 Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja säilytämme niitä viimeisestä palvelunkäytöstä tai rekisteröitymisestäsi lukien kaksi vuotta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mywellness-sovelluksen palveluntarjoaja Technogym käyttää alihankkijoita, joiden toimesta tietoja saatetaan luovuttaa Euroopan Unionin ulkopuolelle. Tietojen siirrossa käytetään EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

9  Mitä oikeuksia sinulla on?

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit muokata ja poistaa tietojasi sovelluksen kautta.

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit perua suostumuksesi Mywellness-sovelluksessa omissa tiedoissasi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja miten niitä käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Järjestelmän käyttöliittymä on internetissä, jossa asiakas voi henkilökohtaisella tunnistautumisella tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä varaustiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa mihin tahansa UniSportin asiakaspalvelupisteeseen, jossa ne korjataan.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia tarpeettomien henkilötietojesi poistamista. Tiedot poistetaan seuraavissa tapauksissa:

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin
  • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
  •  henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä tarkoittaa, että me säilytämme tietojasi, mutta emme käsittele niitä muin tavoin.

Sinulla on tämä oikeus seuraavissa tapauksissa:

  • kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  • emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun (kuten markkinointi).

Valitusoikeus

Mikäli sinulla herää kysyttävää koskien henkilötietojesi käsittelyäsi, voit aina olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuihin yhteyshenkilöihin. Sinulla on kuitenkin myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon (tietosuoja.fi), mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Saatamme tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Löydät tietosuojaselosteen uusimman version aina Mywellness-sovelluksesta ja verkkosivuiltamme.