Pääkaupunkiseudun korkeakouluyhteisö yhdistää voimansa: EveryMoveCounts -kampanja käynnistyy

24.1.2022 - 13:00
Kampanjan EveryMoveCounts-logo.
Liikunnallinen elämäntapa ei tarkoita vain tavoitteellista hikiliikuntaa. Pienikin liike riittää! Pääkaupunkiseudun korkeakouluyhteisö yhdistää voimansa viestiäkseen arjen aktiivisuuden merkityksestä hyvinvoinnille ja opiskelukyvylle. Kampanja EveryMoveCounts näkyy tänä keväänä myös UniSportin kanavissa.

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi on ollut monella tapaa koetuksella vallitsevan pandemian aikana. EveryMoveCounts -kampanjan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta arjen aktiivisuuden myönteisistä vaikutuksista hyvinvoinnille ja toimintakyvylle. Kampanja pyrkii tavoittamaan etenkin vähän liikkuvia ja niitä, jotka eivät ole lähtökohtaisesti kiinnostuneita urheilusta tai liikunnasta.  

Kampanjan viesti on, että liikunnalliseen elämäntapaan ei tarvitse välttämättä sisältyä tavoitteellista hikiliikuntaa, vaan jo arjessa tehdyt valinnat parantavat hyvinvointia ja opiskelukykyä merkittävästi. Kaikki liike lasketaan. Kampanja tulee näkymään kevään aikana UniSportin some-kanavissa.

UniSportin lisäksi kampanjassa ovat mukana

Aalto-yliopisto
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Haaga-Helian opiskelijakunta Helga
Hanken Svenska handelshögskolan
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko
Metropolia ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulun HyMy-Kylä
Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL
Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS
Taideyliopisto
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS
ZONE - Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut