Tietosuojaseloste – UniSportin hieronta-asiakastiedot (AJAS)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste koskien UniSportin hierontapalveluiden asiakaskortisto Ajas:ta.

1 Rekisterinpitäjä

UniSport, Helsingin yliopisto (y-tunnus 0313471-7)
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 22151

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Myynti- ja markkinointipäällikkö  Hannele Pulliainen
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 050 576 2923, hannele.pulliainen@helsinki.fi


Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden sähköpostitse: tietosuoja@helsinki.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukainen peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin

 • terveydenhuollon palvelujen, kuten hieronta, toteuttamiseen ja hoitokirjausten dokumentointiin
 • hierontaan mahdollisesti vaikuttavan asiakkaan terveydentilan kartoittamiseen ja asiakkaan hoidon suunnitteluun,
 • lainsäädännön edellyttämän raportointitiedon keräämiseen
 • selvityspyyntöjen ja mahdollisten vaaratilanteiden käsittelyyn

Henkilötietojen käsittely perustuu UniSportin ja asiakkaan väliseen sopimukseen.

4 Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Henkilötietojen käsittelyssa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista (298/2009). Sen 10 §:n mukaan asiakasrekisterissä tulee olla seuraavat perustiedot: asiakkaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

 5 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan UniSportin hierojalle suullisesti luovuttama tieto sekä varauksen yhteydessä asiakkaan kirjallisesti antamat esitiedot.

6 Tietojen säännön mukaiset luovutukset

Suomen viranomaisille luovutetaan tietoa vallitsevien lakien ja säädösten mukaisesti.

7 Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Tietojen säilytysaika on 12 vuotta portilaan eli asiakkaan kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta asiakkaan syntymästä tai 12 vuotta hoidon päättymisestä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsittelee UniSportin koulutetut hierojat, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Hieronnan asiakasrekisteri on luottamuksellinen eikä tietoja luovuteta muille tahoille.

Asiakasrekisteriohjelmisto sijaitsee palvelimilla, jotka ovat EU-alueella ja niissä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksia

10 Mitä oikeuksia sinulla on?

Oikeuksiesi käyttämiseksi, voit olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit perua suostumuksesi markkinointiin kirjautumalla verkkosivujen kautta omaan profiiliisi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja miten niitä käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Järjestelmän käyttöliittymä on internetissä, jossa asiakas voi henkilökohtaisella tunnistautumisella tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä varaustiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa kenelle tahansa UniSportin hierojalle, joka ne korjataa.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia tarpeettomien henkilötietojesi poistamista. Tiedot poistetaan seuraavissa tapauksissa:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin,
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta,
 • vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä tarkoittaa, että me säilytämme tietojasi mutta emme käsittele niitä muin tavoin.
Sinulla on tämä oikeus seuraavissa tapauksissa:

 • kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun (kuten markkinointi).

Valitusoikeus

Mikäli sinulla herää kysyttävää koskien henkilötietojesi käsittelyäsi, voit aina olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuihin yhteyshenkilöihin. Sinulla on kuitenkin myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon (tietosuoja.fi), mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Saatamme tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Löydät tietosuojaselosteen uusimman version aina verkkosivuiltamme.